55

koszyk

Aktualności

ue 03

"Dotację na innowację - inwestujemy w Waszą przyszłość"

 

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-32-063/11-00

Etap II - Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu
os priorytetowej 6 

Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

1. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 399 284,00 PLN

2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 388 844,00 PLN

3. Dofinansowanie na reallizację projektu do maksymalnej wysokości wynosi 194 422,00 PLN (do 50% kwoty wydatków kwalifikowanych).

4.  Planowane terminy realizacji projektu:

rozpoczęcie 2011-10-01

zakończenie 2013-09-30

 

 

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

 

11/07/2012 Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty [Pobierz *.pdf]

30/09/2011 Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty [Pobierz *.pdf]

 

Zapytania ofertowe:

 

10/05/2012 Zapytanie ofertowe na przygotowanie materiałów promocyjnych [Pobierz *.pdf]

01/09/2011 Zapytanie ofertowe na opracowanie strategii eksportowych [Pobierz *.pdf]

01/09/2011 Zapytanie ofertowe na przygotowanie materiałów promocyjnych [Pobierz *.pdf]

01/09/2011 Zapytanie ofertowe na usługi transportu eksponatów [Pobierz *.pdf]

20/09/2010 Zapytanie ofertower na opracowanie planu rozwoju eksportu [Pobierz *.pdf]

 

"Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"

 


 

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne "POMOT" Sp. z o. o.
ul. Słowiańska 2
74 – 500 Chojna
w dniu 16 lipca 2010r.
zawarło umowę o dofinansowanie Projektu


"Podniesienie konkurencyjności PUP POMOT Sp. z o.o. w Chojnie poprzez innowacyjne inwestycje"
umowa nr UDA-RPZP.01.01.02-32-012/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa 1 "Gospodarka – Innowacje – Technologie"
Działanie 1.1 "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje"
Poddziałanie 1.1.2 "Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa"

 

ue 03

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

W skład Projektu wchodzi zakup następujących urządzeń:

 

Lp.

Rodzaj zakupów

1.

Automatyczna przecinarka taśmowa MACC SPECJAL 380 A

2.

Forma do wyoblania dennic Ø 1800 mm

3.

Sprężarka śrubowa AIRPOL 55

4.

Wieża do czyszczenia 1P-500

5.

Pakiet Solid Works Professional

6.

Podnośnik indukcyjny typ L160 C o udźwigu 160 kG

7.

Podnośnik indukcyjny typ E240 C o udźwigu 240 kG

8.

Waga samochodowa TM 60/16

 

Zakończenie realizacji projektu ustalone zostało na dzień 23.12.2010r.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.pomot.pl/pl/dotacje-unijne.html#sigProIde2e64215d1

 

 

Copyright 2011 POMOT